Termowizja: Co to jest i dlaczego jej potrzebujesz

Termowizja to po prostu kamera, która widzi ciepło. Być może słyszałeś już o tym wcześniej i zastanawiałeś się, co to oznacza. W tym wpisie wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć o kamerach termowizyjnych i obrazowaniu termowizyjnym. Brzmi to jak coś z filmu science fiction, ale obrazowanie termowizyjne jest wykorzystywane w rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gaszenie pożarów, misje poszukiwawcze i ratunkowe, transport i logistyka, opieka zdrowotna, monitorowanie dzikiej przyrody, inspekcje domowe i wiele innych. Kamery termowizyjne wykrywają zmiany temperatury w postaci światła widzialnego lub obrazu w podczerwieni, dzięki czemu użytkownicy mogą zobaczyć sygnatury cieplne. W tym wpisie na blogu omówimy, czym jest termowizja i dlaczego może być korzystna dla Twojej firmy.

Czym zajmuje się termowizja?

Kamery termowizyjne wykrywają zmiany temperatury, tworząc obrazy w zakresie widzialnym lub podczerwieni. Urządzenia te służą do wykonywania dokładnych pomiarów poziomów temperatury w terenie. Kamery termowizyjne są stosowane w wielu różnych branżach, w tym w budownictwie, HVAC, górnictwie, rolnictwie, transporcie i wielu innych. Kamery są wykorzystywane do znajdowania obszarów o słabej izolacji, wykrywania gorących lub zimnych punktów w systemie, monitorowania zmian temperatury w czasie i wielu innych. Kamery termowizyjne są przydatne w wielu dziedzinach budownictwa, w tym w audytach efektywności energetycznej, ocenach oszczędności energii, inspekcjach dachów w podczerwieni i inspekcjach ścian w podczerwieni. Technologia ta jest również powszechnie stosowana do wykrywania mostków termicznych, lokalizowania przecieków powietrza i kontroli przewodów wentylacyjnych.

Jak działa kamera termowizyjna?

Kamery termowizyjne wykrywają energię podczerwieni emitowaną przez obiekty. Energia podczerwona to ciepło, którego nie można zobaczyć gołym okiem. Kamery termowizyjne różnią się od zwykłych kamer tym, że nie rejestrują światła widzialnego. Zamiast tego wykrywają energię podczerwoną, która jest niewidoczna gołym okiem. Wiele osób słyszało określenie „widzieć ciepło” jako sposób opisania tego typu kamer. Działanie kamer polega na wykrywaniu energii podczerwonej, która jest emitowana przez wszystkie obiekty, w tym rośliny i zwierzęta. Gorętsze obiekty emitują więcej energii podczerwonej niż obiekty chłodniejsze. Kamery termowizyjne przekształcają te dane w obraz. Kamery termowizyjne różnią się od czujników podczerwieni, ponieważ tworzą obrazy, które można łatwo interpretować. Czujniki podczerwieni to tylko surowe dane, które są wykorzystywane do wykonywania obliczeń.

Dlaczego termowizja jest ważna w budownictwie?

Kamery termowizyjne pomagają zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć koszty energii. Można ich używać do wykrywania nieszczelności termicznych w budownictwie, które mogą prowadzić do zmniejszenia efektywności energetycznej i wyższych kosztów energii. Kamery termowizyjne mogą pomóc w znalezieniu słabej izolacji, niewłaściwej sieci kanałów lub innych problemów, które mogą kosztować Cię pieniądze. Jeśli jesteś w trakcie budowy lub przebudowy, kamery termowizyjne mogą być użyte do oceny skuteczności izolacji. Uzyskane informacje można wykorzystać do wprowadzenia niezbędnych zmian, co może prowadzić do zwiększenia komfortu, poprawy efektywności energetycznej i oszczędności kosztów.

Termowizja: Co to jest i dlaczego jej potrzebujeszRodzaje kamer termowizyjnych

  • Kamera cyfrowa – jest to najbardziej rozpowszechniony typ kamery termowizyjnej. Tworzy ona obraz w świetle widzialnym na podstawie temperatury powierzchni obiektu.
  • Kamera na podczerwień – ta kamera wytwarza obraz w podczerwieni na podstawie temperatury obiektu.
  • Kamera kombinowana – ta kamera może generować zarówno obrazy w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni.

Wszystkie kamery termowizyjne wykorzystują specjalny czujnik zwany wywoływaczem termograficznym. Wywoływarka jest wykonana z materiałów półprzewodnikowych, które reagują na energię podczerwieni. Materiały półprzewodnikowe po podgrzaniu generują prąd elektryczny. Kamera rejestruje natężenie prądu elektrycznego płynącego z przetwornika w celu uzyskania obrazu termicznego.

Kto powinien używać termowizji?

Korzyści z obrazowania termowizyjnego są bardzo szerokie. Przedsiębiorstwa wszelkiego typu mogą wykorzystywać te kamery do różnych zastosowań. Kamery termowizyjne mogą być używane w wielu branżach, takich jak budownictwo, HVAC, górnictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport i wiele innych. Użycie kamery termowizyjnej podczas inspekcji domu może pomóc w znalezieniu takich rzeczy, jak problemy z elektryką, przecieki hydrauliczne, niewłaściwa izolacja i inne. Kamerę termowizyjną można także wykorzystać do inspekcji kanałów wentylacyjnych i znalezienia miejsc o słabej izolacji. Przedsiębiorstwa mogą również wykorzystywać kamery termowizyjne do kontroli dużych maszyn, szybkiego identyfikowania problemów i poprawy bezpieczeństwa. Kamery termowizyjne mogą być na przykład wykorzystywane do wyszukiwania potencjalnych zagrożeń, takich jak zagrożenia elektryczne, gorące powierzchnie i inne.

Kamery termowizyjne są cennym narzędziem dla firm, które muszą sprawdzać, czy nie występują takie problemy, jak niewłaściwa izolacja, zagrożenia elektryczne i inne. Kamery termowizyjne mogą być stosowane w wielu branżach i są ważnym narzędziem do wykrywania problemów, które mogą mieć wpływ na działalność firmy. Kamery termowizyjne wykrywają zmiany temperatury, tworząc obrazy w zakresie widzialnym lub podczerwieni. Urządzenia te służą do wykonywania dokładnych pomiarów poziomów temperatury w terenie.