Termowizja: Ostateczny przewodnik, aby zrozumieć tę niewidzialną technologię

Termowizja to proces wykorzystania technologii podczerwieni (IR) do wykrywania sygnatury termicznej lub cieplnej celu. W zastosowaniach przemysłowych technologia ta tworzy obrazy na podstawie ilości ciepła promieniującego z danej powierzchni. Jako takie, obrazowanie termiczne może być wykorzystywane do wykrywania wycieków w rurach, monitorowania wydajności maszyn i pomocy podczas procedur konserwacyjnych. Istnieje wiele różnych sposobów na wdrożenie termowizji w środowisku przemysłowym. W tym artykule omówiono, czym jest obrazowanie termiczne, jak jest wykorzystywane w środowisku przemysłowym oraz trzy popularne rodzaje urządzeń termowizyjnych: ręczne kamery termowizyjne, kamery stacjonarne i kamery noszone.

Co to jest termowizja?Termowizja: Ostateczny przewodnik, aby zrozumieć tę niewidzialną technologię

Termowizja to proces tworzenia wizualnego obrazu ilości ciepła emitowanego z danej powierzchni. W zastosowaniach przemysłowych osiąga się to poprzez pomiar fal podczerwonych (IR) emitowanych z danej powierzchni. Gdy czujnik IR wykryje dużą ilość promieniowania podczerwonego z danej powierzchni, pojawi się ona jako jasny punkt na obrazie termicznym. Gdy czujnik wykryje niewielką ilość promieniowania lub jego brak, pojawi się ono jako ciemny punkt. Główną różnicą pomiędzy termowizją a termografią w podczerwieni jest technika obrazowania wykorzystywana do uzyskania obrazu. Obrazowanie termiczne wykorzystuje światło widzialne, natomiast termografia podczerwieni rejestruje samo promieniowanie podczerwone.

Jak termowizja jest wykorzystywana w środowiskach przemysłowych?

  • Kamery termowizyjne są używane do wykrywania strat energii i znajdowania defektów termicznych w zastosowaniach przemysłowych. Te defekty mogą obejmować obszary o niskim poziomie ciepła, zimne punkty, gorące punkty, wilgoć, nieszczelności i inne.
  • Inspekcje na miejscu mogą być wykorzystywane do wykrywania strat energii w budynkach, wykrywania defektów termicznych i identyfikacji wszelkich potencjalnych zagrożeń.
  • Obrazowanie termiczne może być również wykorzystywane do monitorowania wydajności maszyn, śledzenia zapasów i wykrywania wycieków w systemach procesowych.

3 różne typy sprzętu termowizyjnego

  • Kamery termowizyjne – Najpopularniejszym typem sprzętu termowizyjnego jest kamera termowizyjna, która wygląda bardzo podobnie do zwykłej kamery. Można ją również nosić na ciele jako noszoną kamerę termiczną lub ręczną kamerę termiczną.
  • Kamery na podczerwień – Inną opcją jest zwykła kamera światła widzialnego, która jest zmodyfikowana do wykrywania promieniowania podczerwonego. Jest to również znane jako kamera na podczerwień.
  • Termiczne skanery podczerwieni – Termiczne skanery podczerwieni są używane do wykrywania zlokalizowanych źródeł ciepła. Mogą one mierzyć temperaturę przy źródle i wskazywać, czy temperatura jest normalna czy nienormalna.

Ograniczenia obrazowania termicznego

  • Termowizja jest głównie używana do wykrywania gorących i zimnych punktów. Oznacza to, że jeśli istnieje choćby jeden punkt o wysokiej temperaturze, pojawi się on jako jasny punkt na obrazie termicznym.
  • Obrazowanie termiczne ma również trudności z odczytem przez niektóre materiały, takie jak ciecze, gazy i niektóre rodzaje tworzyw sztucznych. Mogą one zniekształcić obraz termiczny, co utrudnia wykrycie nieprawidłowości.
  • Obrazowanie termiczne nie może być wykorzystywane do bezpośredniego pomiaru temperatury. Można jedynie wykryć intensywność promieniowania IR emitowanego z określonej powierzchni.
  • Wreszcie, sprzęt używany do obrazowania termicznego jest często drogi i wymaga regularnej kalibracji i konserwacji.

Obrazowanie termiczne to proces tworzenia wizualnego obrazu ilości ciepła emitowanego z danej powierzchni. W zastosowaniach przemysłowych osiąga się to poprzez pomiar ilości fal podczerwonych (IR) emitowanych z danej powierzchni. Chociaż obrazowanie termiczne może być bardzo cennym narzędziem, ważne jest zrozumienie jego ograniczeń, aby zapewnić dokładność odczytów. Obrazowanie termiczne może wykryć gorące i zimne miejsca, ale nie może zapewnić bezpośrednich odczytów temperatury. Dodatkowo, niektóre materiały mogą zniekształcać obrazy termiczne. Jeśli potrzebujesz obrazowania termicznego do swoich działań, będziesz musiał wybrać rodzaj kamery i zdecydować, gdzie ją zainstalować. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę ograniczenia termowizji i dokonać wszelkich niezbędnych regulacji w celu poprawy dokładności odczytów.